Arayik Avetisyan - Annman tarazov ( Ashugh Havasi )